Tuesday, December 13, 2016

Wartawan : Alat politik atau pendiri keluhuran?


Politikus dan wartawan  adalah dua jalur profesion yang tidak dapat dipisahkan.  Kedua-dua ini saling berkaitan antara satu dengan lain. Saling memerlukan. Kedua-duanya secara  relatif mempunyai matlamat sama  -  memperjuangkan  kerangka  dan gerak kerja  organisasi yang adil  yang  akhirnya memberi kesejahteraan kepada rakyat.

Maka sangat tidak tepat kalau sekiranya  politikus atau wartawan menganggap hubungan mereka perlu rapat kerana politikus adalah bahan berita,  sementara politikus pula menganggap wartawan sebagai agen promosi profesion politiknya.

Perkara ini tidak benar sama sekali. Dan kalau perkara ini wujud,  maka yang perlu ditanya ialah apakah wartawan hanya setaraf agen promosi dan politikus pula sekadar mengaut populariti?  Sudah tentu bukan begitu.

Jadi kedua-duanya;  politikus dan wartawan mesti  menjalankan peranan masing-masing secara "bebas". Semua ini  perlu dilakukan supaya matlamat  kesejahteraan untuk rakyat dapat tercapai oleh kedua-dua pendokong profesion yang saling bertimbal balik itu.

 Tanpa wartawan yang  bebas dan  jujur,  para politikus di sesebuah negara akan muflis  akhlaknya  Ini kerana tidak ada pihak yang berperanan sebagai  "periksa dan imbang"  untuk menegur atau menghalang kebobrokan  sesetengah politikus. Hanya wartawan yang menjunjung keluhuran sahaja yang sanggup mengambil  risiko  dengan tindakan tidak popular -  menegur politikus yang hilang kompas akhlak.

Begitu jugalah halnya kalau tidak ada politikus yang  luhur dan bebas.  Wartawan  luhur akan terganggu.  Malah  sesetengah dalam kalangan politikus berusaha mempergunakan wartawan  secara terhormat.  Sekiranya gagal banyak cara untuk mengenakan wartawan yang tidak sealiran.

Apabila kewartawanan menjadi bobrok,  kekayaan negara dengan bebas  menjadi rebutan  politikus  oportunis untuk melebarkan pengaruh  dan  memanjangkan hayat politiknya.  Tanpa politikus yang luhur,  keputusan  besar  demi  masa depan rakyat tidak dapat dibuat dengan bebas,  saksama dan tepat  kerana kepentingan politik yang lebih diutamakan.

Memang benar  kuasa  (pilihan raya dan undi) adalah "politik".  Tetapi itu hanya cebisan kecil daripada tafsiran "politik"   yang luas itu.  Politik menyentuh pelbagai sisi dalam kehidupan semua orang. Tidak ada seorang pun yang terlepas daripada "politik".  Misalnya kalau  seorang  bercakap tentang  negaranya atau  pemimpinnya,  mereka sebenarnya sedang mengambil bahagian dalam politik yakni mengambil tahu keadaan negara.

Kalau tafsiran politik hanya pilihan raya, undi dan parti sahaja,  tentulah tidak wujud satu  bidang keilmuan yang disebut "sains politik" pada akhir abad ke 19 di Amerika Syarikat.  Ini membuktikan politik  mempunyai tafsiran luas dan kita  tidak terlepas daripada lingkarannya. 

Bidang sains politik merangkumi ruang dan disiplin yang lebih luas dan melangkaui  parti, pilihan raya atau undi.  Oleh yang demikian adalah lebih baik kalau  wartawan juga menguasai  ilmu sains politik supaya  mereka daripada terperangkap  dengan tafsiran politik kepartian yang sempit.

Tambahan pula kalaulah politik itu hanya berkisar tentang pilihan raya dan parti,  kita sudah tidak memerlukan wartawan.  Darjat dan keperluan wartawan  tidak  selayaknya  untuk  campur tangan  dalam hal-hal politik  parti yang banyak diforumkan  di kedai kopi di tepi-tepi jalan. 

Wartawan mesti jauh lebih tinggi hujah dan pemikirannya daripada forum di tepi jalan. Kalau keadaannya begitu, cukuplah mempunyai penulis pamplet yang dibayar gajinya oleh parti-parti tertentu yang akan bertanding dalam pilihan raya. 

Oxford Dictionary menggariskan tafsiran "politik" adalah:   Ilmu dan seni berkerajaan. Pada masa yang sama ia juga adalah sains berkaitan dengan bentuk organisasi dan pentadbiran sesebuah negara. Ia berkaitan dengan peraturan hubungan sesebuah negara dengan negara lain."

Maknanya kita semua secara sedar atau tidak sedar terlibat dengan politik. Kita wajar berfikir dan bercakap mengenai politik kerana ini  ada kaitan dengan  kehidupan kita, samada  perseorangan atau kelompok masyarakat.

 Orang non-partisan tetap  mengambil tahu  mengenai politik.  Hanya politikus dangkal sahaja yang mengucapkan, "Jangan politikan isu bla...bla...bla"  Hakikatnya semua isu melibatkan rakyat dan negara adalah politik.  Cuma terletak kepada bagaimana keterbukaan politikus menerima tafsiran politik yang lebih menyeluruh.

Sekiranya  politikus dan wartawan bergerak selari,   tidak  wujudlah  keadaan  yang sangat memalukan  di mana wartawan diperalatkan untuk kepentingan politik pihak tertentu.  Tidak akan wujud juga  "wartawan  pamplet"  yang  berperanan sebagai  agen propaganda yang tidak   memanfaatkan ruang kebebasan dan kewarasan bagi mencapai matlamat sebagai  pendiri  kesaksamaan dan keadilan.

Kewujudan "wartawan  pamplet"  adalah pencabulan terhadap keluhuran profesion  wartawan dan dunia kewartawanan. Sepatutnya  pendiri dalam kewartawanan  mengisi profesion  dengan idealisme dan kemulian untuk kepentingan umum.  Janganlah membiarkan keadaan bobrok ini berlarutan di mana  wartawan  hanya tinggal nama tetapi hilang darjatnya.

Wartawan  menikmati kebebasan  tetapi dalam  lingkaran etika dan disiplin tersendiri.  Tidak ada kebebasan  mutlak  misalnya  bebas untuk melakukan atau menyokong keburukan. Ini menafikan tanggapan umum bahawa wartawan mempunyai kebebasan tanpa batasan hingga boleh memfitnah atau memalukan orang lain apabila berada di pihak lawan.

Apa lagi  bagi wartawan Muslim  yang pengertian kebebasannya  mesti selari dengan  ajaran Islam;  tidak boleh bersubahat dengan perbuatan  tidak berakhlak,  tidak boleh mengada-adakan suatu yang tidak ada dan memperkatakan yang benar untuk kepentingan rakyat.  Misalnya  seseorang  yang datang membawa sesuatu berita itu orang yang fasik yakni akhlaknya, berita itu tentunya tidak boleh dihebahkan  sewenang-wenang.  

Inilah membezakan  wartawan  dengan sekian banyak penulis surat layang yang maruahnya  hanya di bawah sepatu seorang pengemis.  Amat hina. Kalau wartawan tidak memurnikan dunia kewartawanan mereka,  membiarkan diri setaraf penulis surat layang,  siapa lagi  yang akan memurnikannya?

No comments:

Post a Comment