Thursday, December 10, 2015

Semua kerajaan menentang penceroboh

Mempertahankan negara daripada penceroboh adalah  tanggungjawab semua kerajaan di dunia ini.  Belum ada lagi kita dengar ada kerajaan yang membiarkan negara diceroboh. Jadi, Najib tidak wajar  menekankan bahawa kerajaan BN dan UMNO mempertahankan Sabah daripada penceroboh. Tidak ada yang luar biasa.

No comments:

Post a Comment