Thursday, December 10, 2015

Jangan lupa tanya RM2.6 bilion

Saya difahamkan penyata kewangan UMNO selalunya diaudit oleh juruaudit bertauliah selain audit dalaman. Oleh yang demikian para pewakilan jangan lupa untuk meneliti atau bertanya adakah tercatat RM2.6 bilion dalam penyata itu. Ini duit UMNO (sebab dikatakan dana politik) bermakna duit  ahli UMNO dan tuan-tuan juga. Kalau tercatat mesti tiga tahun lalu, kalau tiga bulan lalu tak acilah.

No comments:

Post a Comment